ἀνέμω

ἀνέμω
ἄνεμος
wind
masc nom/voc/acc dual
ἄνεμος
wind
masc gen sg (doric aeolic)
ἀ̱νέμω , ἀνεμόω
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)
ἀνεμόω
pres imperat act 2nd sg (doric aeolic)
ἀνεμόω
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ανεμώ — (I) ἀνεμῶ ( έω) (Α) εξεμώ, κάνω εμετό. [ΕΤΥΜΟΛ. < αν(α)* + εμώ «ξερνώ, κάνω εμετό»]. (II) ἀνεμῶ ( όω) (AM) Ι. ενεργ. μσν. εκθέτω στον άνεμο, αφήνω να κυματίζει στον άνεμο II. (μέσ., ούμαι) (αρχ. μσν.) σαλεύω, κυματίζω στον αέρα («ἠνεμωμένος… …   Dictionary of Greek

  • Ἀνέμῳ διαλέγῃ. — ἀνέμῳ διαλέγῃ. См. На ветер (говорить) …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • ἀνεμῶ — ἀνεμέω vomit up pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἀνεμέω vomit up pres ind act 1st sg (attic epic doric aeolic) ἀνεμόω pres subj act 1st sg ἀνεμόω pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνέμῳ — ἄνεμος wind masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνέμωι — ἀνέμῳ , ἄνεμος wind masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • анемо́н — а, м. и анемона, ы, ж. Травянистое растение сем. лютиковых, с цветками различной окраски. [греч. ’ανεμωνη] …   Малый академический словарь

  • на ветер — I. (говорить) иноск. без пользы, без результата Ср. Ventis loqui. Ammian. 15, 5. Ср. Ventis verba profundere. Lucret. 4, 929. Ср. Verba dare in ventos. Говорить на ветер. Ovid. Amor. 1, 6, 42. Ср. άνέμω διαλέγη. На ветер говоришь. Zenob. 1, 88.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • На ветер (говорить) — На вѣтеръ (говорить) иноск. безъ пользы, безъ результата. Ср. Ventis loqui. Ammian. 15, 5. Ср. Ventis verba profundere. Lucret. 4, 929. Ср. Verba dare in ventos. Пер. Говорить на вѣтеръ. Ovid. Amor. 1, 6, 42. Ср. ἀνέμῳ διαλέγῃ. Пер. На вѣтеръ… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • вѣтръ — ВѢТР|Ъ (204), А с. Ветер: Храни свѣштю отъ вѣтра и м(о)лтвѹ же отъ лѣности Изб 1076, 35 об.; вънезапѹ бѣ вѣтръ великъ въста. ЧудН XII, 68б; възмѩтѹтьсѩ рече воды. и ѹсто˫атьсѩ… въсходѩть вѣтри и пакы ѹлѩгѹть. СбТр ХІI/ХІІІ, 12; по семь въвьрженъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Differences between codices Sinaiticus and Vaticanus — Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, two of great uncial codices, representatives of the Alexandrian text type, are considered excellent manuscript witnesses of the text of the New Testament. Most critical editions of the Greek New Testament… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”